Informacja dotycząca wprowadzenia organizacji ruchu

Burmistrz Miasta Kamienna Góra informuje, że w dniu 18 października 2019 r. zostanie wprowadzona organizacja ruchu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Tajemnice Militarnych Podziemi – w zakresie budowy nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. L. Waryńskiego i ul. S. Staszica oraz przebudowy parkingów przy ul. Lubawskiej i ul. S. Staszica w Kamiennej Górze.

Rozwiązania projektowe:

Cały układ komunikacyjny objęto strefą ruchu. Na ciągu pieszo-jezdnym zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy od ul. Waryńskiego do ul. S. Staszica z możliwością wjazdu tylko dla pojazdów zaopatrzenia. Parkingi oznakowano na wjazdach, a na samych obiektach oznakowano jedynie miejsca zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych. Przy ul. S. Staszica parking dostosowano także do postoju autobusów i  za pomocą tablic informacyjnych przy  ul. Lubawskiej, H. Sienkiewicza i  S. Staszica wskazano dla niego kierunek dojazdu.

Share

Zobacz również

Leave a Reply