Działki w Kamiennej Górze na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie działki niezabudowanej nr 641/14 o powierzchni 2156 m2 położonej w obrębie nr 6 miasta Kamiennej Góry przy ul. Wrzosowej. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę 79 000,00 zł brutto. 

Przetarg odbędzie się 5 listopada 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211. 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 7 900,00 zł. do dnia 29 października 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. 

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych działek niezabudowanych:  

  1. Nr 641/20 o pow. 2184 m2 – cena wywoławcza – 98 300,00 zł brutto, wadium 9 900,00 zł, 
  2. Nr 641/28 o pow.   710 m2 – cena wywoławcza – 43 900,00 zł brutto, wadium 4 400,00 zł, 
  3. Nr 641/29 o pow.   829 m2 – cena wywoławcza – 51 400,00 zł brutto, wadium 5 200,00 zł, 
  4. Nr 641/30 o pow.   869 m2 – cena wywoławcza – 53 900,00 zł brutto, wadium 5 400,00 zł, 
  5. Nr 641/31 o pow.   894 m2 – cena wywoławcza – 55 500,00 zł brutto, wadium 5 600,00 zł. 

położonych w obrębie nr 6 miasta Kamienna Góra w rejonie ulicy Wrzosowej, pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  

Przetarg odbędzie się 5 listopada 2020 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miasta Kamienna Góra – sala nr 211.  

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w podanej wyżej wysokości do dnia 29 października 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP SA w Kamiennej Górze. 

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kamienna Góra pokój nr 306, tel. +48 75 6455133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2020). 

Share

Zobacz inne

Leave a Comment