Aktywne tablice dla kamiennogórskich szkół

W ramach II etapu Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych “Aktywna tablica”, Powiat Kamiennogórski otrzymał wsparcie dla trzech szkół dla których jest organem prowadzącym. Dotacja przeznaczona jest na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii niezbędnych do realizacji programów nauczania w wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach.

W ramach programu zakupiony zostanie sprzęt dla Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze oraz Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

Łączna wartość zadania 52 500 zł z czego dotacja 42 000 zł i 10 500 wkład własny.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment