Za nami XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu – Podsumowanie policyjnych działań

Dolnośląscy policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z kilku innych jednostek z kraju, realizowali w ostatnich dniach wielowariantowe zabezpieczenie XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Ostatnie trzy dni bardzo intensywnej pracy funkcjonariuszy, a wcześniej wiele dni przygotowań i doświadczenia zdobyte w latach ubiegłych, skutkowały profesjonalną realizacją zadań na rzecz bezpieczeństwa uczestników forum, turystów oraz mieszkańców. Waga omawianych tematów i ponad 500 różnego rodzaju wydarzeń, przyciągnęło bowiem na tę największą w Europie Środkowej i Wschodniej konferencję polityczno-gospodarczą, aż kilka tysięcy uczestników. Było to nie lada wyzwanie dla organizatorów i niemal wszystkich służb. W policyjnych działaniach udział wzięli m.in. funkcjonariusze z prewencji, ruchu drogowego, służb kryminalnych, pirotechnicy, przewodnicy psów służbowych oraz policyjni kontrterroryści. Podczas zabezpieczenia policjanci nie odnotowali poważnych incydentów mogących zagrażać bezpośrednio bezpieczeństwu.

„Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian” pod taką właśnie nazwą odbyło się XXXII Forum Ekonomiczne, zorganizowane już po raz kolejny w Karpaczu na Dolnym Śląsku. Pomysłodawcą i organizatorem tego jakże ważnego wydarzenia od początku jego istnienia, czyli od ponad 30 lat, jest fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Współpracuje ona m.in. z Województwem Dolnośląskim, miastem Karpacz oraz miastem Wrocław przy wsparciu Portu Lotniczego we Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Z uwagi na fakt, że udział w forum wzięło ponad 5 tysięcy gości z kilkudziesięciu krajów niemal całego świata, istniała potrzeba prowadzenia stałych i wielowariantowych policyjnych działań. Miały one na celu zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom blisko 500 różnego rodzaju wydarzeń, które to zaplanowano w przeciągu trzech dni.

Ta największa w Europie Środkowej oraz Wschodniej konferencja polityczno-gospodarcza, która w tym roku odbywała się od 5 do 7 września, stanowiła nie lada wyzwanie dla organizatorów oraz przedstawicieli niemal wszystkich służb. Policyjne przygotowania do zabezpieczenia XXXII Forum Ekonomicznego rozpoczęły się dużo wcześniej niż jego oficjalne otwarcie, bo wymagały one wielu analiz mogących wystąpić zagrożeń i skutecznego planowania działań. Ogrom wydarzeń oraz, tak jak w latach ubiegłych, udział gości m.in. ze świata polityki, nauki, kultury, biznesu oraz mediów sprawił, że wdrożono specjalne procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa na możliwie najwyższym poziomie.

Do działań zaangażowano więc najlepszych funkcjonariuszy z Dolnego Śląska, w tym policjantów prewencji, ruchu drogowego, służb kryminalnych, specjalistów ds. rozpoznania minersko-pirotechnicznego, pirotechników, przewodników psów służbowych. Nie zabrakło też prewencyjnego wsparcia z jednostek z Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina, Opola i Katowic oraz oczywiście z Legnicy i Wrocławia z dowódcą wrocławskiego oddziału prewencji na czele.

W pełnej gotowości byli także policyjni kontrterroryści z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego we Wrocławiu, których wspierali policjanci z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz funkcjonariusze pododdziałów kontrterrorystycznych z innych województw. W zabezpieczeniu brali również udział mundurowi z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a także piloci śmigłowca gotowi do prowadzenia akcji z powietrza.

Pilotaże gości specjalnych realizowali mundurowi z komórek ruchu drogowego, którzy współpracowali ściśle z funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa. Nad całością przebiegu policyjnego zabezpieczenia, z wykorzystaniem najnowocześniejszych środków łączności, czuwali policyjni sztabowcy z dowódcami policyjnego zabezpieczenia na czele.

Podsumowując tegoroczną edycję Forum Ekonomicznego w Karpaczu, można zdecydowanie stwierdzić, że było bezpiecznie. Policjanci nie odnotowali poważnych incydentów mających bezpośredni wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Źródło: asp. szt. Łukasz Dutkowiak, Rzecznik Prasowy KWP we Wrocławiu

Zobacz reportaż fotograficzny z Forum tutaj.

Share

Zobacz inne