Wsparcie przedsiębiorców przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze

Wsparcie przedsiębiorców przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze  w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w ramach działań związanych z tarczą antykryzysową ogłasza  III nabór wniosków na:

  1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku  spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

https://kamiennagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

  1. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osoba fizyczną niezatrudniającą pracownika, przypadku  spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

https://kamiennagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

  1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowej lub podmiotuo którym  mowa  w art. 3 ust. 3  ustawy  z dnia  24 kwietnia  2003 r.  o działalności  pożytku  publicznego i o

https://kamiennagora.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

Wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w terminie od 29 maja 2020 r. do 11 czerwca 2020 r. (nabór będzie ponawiany do wyczerpania limitu środków pieniężnych).

SPOSÓB SKŁADNIA WNIOSKÓW
1. W formie elektronicznej poprzez platformę https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA

po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

  1. Pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 6A, 58-400 Kamienna Góra, lub poprzez wrzucenie do urny na I piętrze w siedzibie Urzędu.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosków prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia oraz wykazem najczęściej popełnianych błędów umieszczonych na stronie internetowej

https://www.kamiennagora.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualności

Skrupulatne i poprawne wypełnienie wniosków oraz przekazywanie wymaganych załączników do wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej przyspieszy wypłatę środków

Informujemy, że nadal można składać wnioski  o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiebiorcy, którzy prowadzili działalność przed 01.04.2020r.  w kwocie do 5.000 zł –   nabór ogłoszony w dniu 03.04.2020

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 tel. 756456261, 756456262, 756450169

https://kamiennagora.praca.gov.pl/

Zobacz inne

Leave a Comment