Wójt Wiesław Cepielik bez wotum zaufania. Uchwała absolutoryjna nie została podjęta

Podczas dzisiejszej (piątek, 26 maja) Sesji Rady Gminy Marciszów, radni głosowali uchwałę w sprawie wyrażenia wotum zaufania wójtowi Wiesławowi Cepielikowi. Po przedstawieniu Raportu o stanie Gminy Marciszów odbyła się debata nad raportem, a następnie głosownie.

W głosowaniu w sprawie udzielenia wotum zaufania udział wzięło 13 radnych, 8 było przeciw, 5 było za. Niestety wójt Wiesław Cepielik nie otrzymał od Rady wotum zaufania.

Uchwała absolutoryjna nie została podjęta mimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, jak również wcześniejszemu zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2022 przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, 7 wstrzymało się od głosu, 4 było za, 2 było przeciwko.

Uchwała o absolutorium jest podejmowana bezwzględną większością głosów. Oznacza to, że uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu nie została podjęta, choć został on zrealizowany.

Transmisja z obrad dostępna tutaj.

Zobacz inne