Uhonorowanie dyrektora i pracowników PCPR w Kamiennej Górze

W sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbyło się dziś (wtorek, 20 grudnia) oficjalne uhonorowanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Celiny Róg oraz zespołu pracowników: Anny Szelążek, Edyty Szczepaniak, Joanny Ordys oraz Alicji Wiercińskiej za ogromną pracę na rzecz wspierania pieczy zastępczej.

Przypominamy, że w listopadzie br. starosta Jarosław Gęborys odebrał z rąk minister Marleny Maląg wyróżnienie dla powiatu kamiennogórskiego za osiągnięcia we wprowadzaniu deinstytytucjonalizacji w systemie pieczy zastępczej, o czym informowaliśmy tutaj.

Wyróżnionych zostało 10 powiatów w tym kamiennogórski, mających największe sukcesy w procesie deinstytucjonalizacji, z największą liczbą rodzin zastępczych oraz najbardziej aktywnych w promocji rodzicielstwa zastępczego.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment