Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”

Kolejna edycja Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (eliminacje powiatowe) odbędzie się we wtorek, 12 marca 2024 roku w sali Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Krzeszowie.

Przypominamy, że turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W zeszłym roku turniej odbył się w Marciszowie, co prezentowaliśmy tutaj.

Turniej jest adresowany do wszystkich młodych ludzi zainteresowanych bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową (nie tylko członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych). Turniej przeprowadzany jest we wszystkich województwach, od szczebla lokalnego do ogólnopolskiego w trzech grupach wiekowych. Rywalizacja jest przeprowadzona w formie testu pisemnego, zadań praktycznych i finału ustnego.

W OTWP uczestniczą dzieci i młodzież w trzech grupach:

I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-IV,
II grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy V-VIII,
III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

W finale centralnym startują laureaci pierwszego i drugiego miejsca szczebla wojewódzkiego. Finał centralny składa się z dwóch części: testu pisemnego oraz ścisłego finału ustnego.

Na etapie eliminacji pisemnych uczestnicy rozwiązują test składający się z 40 pytań. Do finału ustnego kwalifikuje się 15 uczestników eliminacji pisemnych z 3 grup wiekowych, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach.

Finał ścisły składa się z zadań praktycznych i finału ustnego. Każdy z uczestników odpowiada na 5 pytań jury (np. 2 pytania w części praktycznej i 3 pytania w części ustnej). W finale ścisłym zostają wyłonieni zwycięzcy I, II, III, IV, V miejsc w 3 grupach wiekowych.

Więcej informacji i pliki do pobrania tutaj.

Źródło: zosprp.pl

Share

Zobacz inne