Sprzedaż działek w Kamiennej Górze

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony, na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 212/9 i 212/10 o łącznej powierzchni 17435 m2 położonej w obrębie nr 7 miasta Kamienna Góra przy ul. Krzeszowskiej. Cena wywoławcza za ww. nieruchomość ustalona została na kwotę 587 000,00 zł brutto.

Przetarg odbędzie się 23 lutego 2021 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 59 000,00 zł do dnia 16 lutego 2021 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP Oddział Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2020) oraz na stronie www.kamiennagora.pl .

Share

Zobacz również

Leave a Reply