Spotkanie noworoczne burmistrza Kamiennej Góry

W dniu 17 stycznia 2020 roku w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne burmistrza Kamiennej Góry z radnymi, przedstawicielami jednostek podległych, organizacji pozarządowych, instytucji, przedsiębiorców oraz grup społecznych działających w naszym regionie.

Po przywitaniu gości burmistrz Janusz Chodasewicz podsumował rok 2019 prezentując miejskie inwestycje i plany kolejnych inwestycji, jakie mają zostać realizowane w bieżącym roku. Według burmistrza w ciągu ostatnich 12 miesięcy udało się m.in. uruchomić bezpłatną komunikację miejską, wyremontować wiele budynków i ulic w mieście, kontynuować remont budynku centrum kultury, zmodernizować oświetlenie uliczne i wybudować ścieżkę rowerową. Została również przygotowana koncepcja zagospodarowania kamiennogórskiego zalewu. Zrealizowano projekty za ponad 42 mln zł, z czego prawie 23 mln zł pochodziły z dotacji.

Po złożeniu życzeń został odczytany list od wiceminister edukacji Marzeny Machałek z życzeniami dla burmistrza i mieszkańców Kamiennej Góry. Głos zabrał również ksiądz Edward Bigos, który m.in. podziękował za dotację na remont kościoła.

– Tradycyjnie spotykamy się na początku roku, aby podsumować rok, który minął, składamy sobie życzenia na rok 2020 i snujemy plany. O tym co robimy i zamierzamy robić powiedziałem kilka słów obecnym na spotkaniu biznesmenom, kierownikom naszych jednostek, przedstawicielom organizacji pozarządowych – powiedział burmistrz Janusz Chodasewicz.

Cześć artystyczną spotkania wypełniła nastrojowa muzyka na saksofon w wykonaniu Krzysztofa Kurnyty.

Tradycyjnie catering podczas wydarzenia zapewnili uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, pod kierownictwem Pani Danuty Borkowskiej i Pani Sylwii Oleksy.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment