Rząd wesprze Koła Gospodyń Wiejskich

W listopadzie 2018 roku Sejm uchwalił ustawę dotyczącą KGW. To pakiet zupełnie nowych, niestosowanych dotychczas rozwiązań. Zawarte są w niej niestosowane dotychczas finansowe i administracyjne narzędzia wsparcia.

Istotna zmiana dotyczy prowadzenia rejestru KGW. Z końcem roku zadanie to przejęła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To właśnie tu można Koło zarejestrować – warunkiem jest spełnienie wymagań określonych w ustawie. Z chwilą wpisu do rejestru, KGW nabywa osobowość prawną. To zmiana zasadnicza, ponieważ umożliwi m.in. pozyskiwanie dotacji (od 3 do 5 tys. złotych na start), pozwoli skorzystać z ulg podatkowych czy bezpłatnej obsługi prawnej oraz prowadzić działalność gospodarczą. Nie oznacza to jednak, że Koła działające na dotychczasowych zasadach muszą takie kroki podjąć – mają pełną swobodę wyboru, albo działalność w dotychczasowej formie, albo na nowych, łatwiejszych i korzystniejszych zasadach.

Niemniej do zadań związanych z rejestracją, a następnie przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o pomoc finansową przygotowane jest Biuro Powiatowe ARiMR w Kamiennej Górze, które podobnie jak biura w całej Polsce, ma już swoich pełnomocników do spraw KGW. Dodatkowo szczegółowe informacje oraz wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl. Podkreślić należy, że w 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy można złożyć nie później niż do 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do ARiMR.

Bardzo istotnym jest również fakt, że po dokonaniu wpisu do rejestru ARiMR, Koło Gospodyń Wiejskich powinno złożył do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze zgłoszenie identyfikacyjne NIP-2 w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej NIP. Powyższe zgłoszenie należy złożyć w siedzibie kamiennogórskiego urzędu skarbowego(pokój nr 4) lub przesłać wypełniony formularz pocztą. Niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać pod numerami telefonów: 75 7449375 lub 75 7449377.Share

Zobacz inne

Leave a Comment