Podwyżka opłat za śmieci na terenie gminy Kamienna Góra

Podczas dzisiejszej Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kamienna Góra radni uchwalili nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kamienna Góra. 

Zaproszony na sesję Prezes Sanikomu przedstawił informację na temat działalności spółki, która nie przekonała radnych do podwyżki stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 28 zł od osoby, jaką zakładał projekt uchwały. Podczas sesji złożono wniosek o podwyżkę do kwoty 26 zł.  Dodatkowo właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy zadeklarują w Urzędzie Gminy chęć kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach zostaną zwolnieni z opłaty za gospodarowanie w kwocie 1 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, co da kwotę  25 zł od osoby.

Ostatecznie od stycznia 2021 roku miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 26 zł od osoby, 25 zł dla osób  wykorzystujących przydomowy kompostownik. Dotychczas stawka wynosiła 19 zł od osoby.

W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem stawki opowiedziało się 13 radnych, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Stawka 26 zł nie pokryje wszystkich kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, jakie ponosi samorząd. Różnica zostanie pokryta z budżetu gminy. Temat opłat zapewne ponownie wróci w dyskusjach na komisjach. 

Przypominamy, że to kolejna podwyżka za odbiór śmieci. Koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych drastycznie wzrosły na przestrzeni lat. W roku 2014 wynosiły blisko 210 tys. zł, a w roku 2020 już blisko 600 tys. zł. „Śmieciowa inflacja” to problem, z którym borykają się wszystkie gminy w Polsce.

Należy również wspomnieć, że mieszkańcy gminy Kamienna Góra od lat korzystali z najniższej stawki w regionie, która wynosiła 10 zł za odpady segregowane. Urząd Gminy dopłacał różnicę wykorzystując wypracowaną nadwyżkę, która już się skończyła. Od czasu waloryzacji w 2013 roku, pierwszą podwyżkę wprowadzono dopiero w roku 2020 w kwocie 9 zł. Kolejna podwyżka, w kwocie 7 zł będzie obowiązywać od stycznia przyszłego roku.

Przypominamy również, że przepisy nakładają na mieszkańców obowiązek segregowania odpadów.

Zobacz inne

Leave a Comment