Planowane spotkanie służb w sprawie drogi rowerowej

Jeszcze w kwietniu br. ma dojść do spotkania przedstawicieli samorządu i służb mundurowych w celu wypracowania procedur współpracy na rzecz bezpieczeństwa użytkowników drogi rowerowej Czadrów-Krzeszów oraz budowanej drogi rowerowej na terenie miasta Kamienna Góra.

W planach jest dokonanie jednakowych oznaczeń zjazdów na ścieżkę rowerową i numeracji kolejnych kilometrów drogi, która zostanie najprawdopodobniej wykonana na poszczególnych słupkach blokujących wjazd pojazdów. Takie same oznaczenia mają zostać zastosowane na drodze rowerowej Gminy Wiejskiej i Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

Możliwe, że w przyszłości zostaną również zorganizowane wspólne ćwiczenia służb, celem wyszkolenia prawidłowego postępowania w razie wystąpienia zagrożenia i innego niebezpieczeństwa użytkowników drogi rowerowej.

Oczywiście niebawem poinformujemy o dokonanych ustaleniach.

Przypominamy, że 14 kwietnia 2019 roku doszło do pierwszej interwencji służb ratowniczych na ścieżce rowerowej, o czym informowaliśmy wcześniej.

Informacje na temat budowy dróg rowerowych w naszym regionie dostępne na portalu Relacje Regionalne, w tagach ścieżka rowerowa.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment