Mieszkanie na sprzedaż

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 24,60m2, położonego na parterze (I kondygnacja) w budynku przy Aleja Wojska Polskiego 42 w Kamiennej Górze.

Przetarg odbędzie się 19 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze, sala nr 211. Cena w/w lokalu mieszkalnego z 45/1000 udziałem we współwłasności ustalona została na kwotę: 65 000,00 zł brutto.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 6 500,00złdo dnia 16 czerwca 2020 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra Nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 PKO BP Oddz. Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży oraz przetwarzania danych osobowych w ramach procedury sprzedaży można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. +48 75 64-55-133 lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kamiennagora.pl (zakładka: – sprzedaż nieruchomości – 2020).

Zobacz inne

Leave a Comment