LIX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra

W środę, 27 września 2023 roku o godz. 10 w sali widowiskowej CBK w Pisarzowicach odbędzie się LIX Sesja Rady Gminy Kamienna Góra.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Informacja o protokole poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności w zakresie istotnych spraw gospodarczych i społecznych oraz Przewodniczącego Rady w zakresie podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.
4. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2023.
5. Podjęcie uchwał:
– projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie,
– projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienna Góra,
– projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/52/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 sierpnia 2015 r., w sprawie trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kamiennej Górze oraz organizacji i trybu jej działania.
6. Sprawy różne.

Share

Zobacz inne