Garaż do wynajęcia

Burmistrz Kamiennej Góry ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego położonego przy ul. Lubawskiej nr 37 w Kamiennej Górze.

Cena wywoławcza za najem garażu o powierzchni 17,19 m2 ustalona została na kwotę 148,35 zł brutto miesięcznie.

Przetarg odbędzie się 24.01.2023 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 30,00 zł do 19 stycznia 2023 r. na konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby uczestniczącej w przetargu oraz jakiej działki dotyczy. Należy również złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oświadczenie, że nie korzysta się z innego garażu będącego własnością Gminy Miejskiej Kamienna Góra, dowód wpłaty wraz z kserokopią aktualnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego, oświadczenie, że prowadzi działalność gospodarczą na terenie miasta Kamienna Góra.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze pokój nr 306, tel. 75 64-55-134.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment