Drożej za śmieci w gminie Lubawka

Podczas dzisiejszej (wtorek, 7 grudnia) XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Lubawce radni uchwalili nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubawka.

Od stycznia 2022 roku miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 28 zł od osoby. Właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy zadeklarują chęć kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach zaproponowano zwolnienie z opłaty w kwocie 1 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W głosowaniu nad uchwałą udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem nowych stawek opowiedziało się 13 radnych, 1 był przeciw.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment