Dotacja do budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miszkowice

Urząd Miasta Lubawka informuje, że złożony przez Gminę Lubawka projekt pn. “Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej dla miejscowości Jarkowice i Miszkowice” zajął 7 pozycję spośród 59 na liście rankingowej ogłoszonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, przez co zakwalifikował się do uzyskania kwoty pomocy w wysokości 1 999 986,00 zł.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 1656/VI/20 z dnia 21 stycznia 2020 r. opublikował listę informującą o przysługiwaniu pomocy na operacje typu “Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Dostępne środki przyznane na pomoc finansową wynoszą 13 358 479,29 euro.

Gmina Lubawka zamierza jeszcze złożyć wniosek na dofinansowanie projektu kanalizacji przy ul. Sądeckiej i Podhalańskiej w Chełmsku Śląskim. Nabór wniosków w Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zostanie uruchomiony pod koniec stycznia z terminem składania wniosków do końca lutego 2020 r.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment