Dolnośląskie działania pod kryptonimem “Prędkość”

Policjanci z Referatu Ruchu Drogowego tutejszej Komendy Powiatowej Policji w dn. 14 sierpnia br. w godzinach między 06:00 – 22:00 będą brać udział w działaniach kontrolno – profilaktycznych prowadzonych w całym województwie dolnośląskim pod kryptonimem „Prędkość”, których celem jest zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach lokalnych.

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu koordynując i współdziałając z dolnośląskimi jednostkami opracował koncepcję działań kontrolnych na terenie wszystkich powiatów województwa.

Funkcjonariusze kamiennogórskiej „drogówki”, którzy w dniu 14 sierpnia br. również wezmą udział w tych działaniach, skupią się szczególnie na ograniczeniu liczby przekroczeń dopuszczalnej prędkości podczas jazdy, co ma na celu zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach z powodu nieprzestrzegania ograniczeń prędkości.

Podczas prowadzonych działań policjanci wykorzystywać będą posiadany sprzęt pomiarowy, tj. video – rejestrator, radarowe mierniki prędkości, jak też urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Źródło: Policja Kamienna Góra

Więcej policyjnych komunikatów prasowych w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment