Coraz mniej azbestu w Kamiennej Górze

W roku 2018 Gmina Miejska Kamienna Góra dzięki środkom finansowym pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz przy własnym udziale finansowym zrealizowała zadanie pn. “Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamienna Góra”.

Przedmiotowe zadanie obejmowało zdemontowanie, przetransportowanie oraz zutylizowanie wyrobów azbestowych w ilości 10,46 ton m.in. z dachów budynków mieszkalnych, pomieszczeń gospodarczych, dachów altanek.

Gmina Miejska Kamienna Góra w dalszym ciągu występować będzie o środki finansowe na dalszą realizacje tego typu zadań.Share

Zobacz inne

Leave a Comment