Akcja „PIESZY KONTRA POJAZD”

W dniu 15 października br. w godzinach między 06:00 a 22:00 funkcjonariusze Referatu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze prowadzą na drogach kamiennogórskiego powiatu działania kontrolne pod krypt. „Pieszy kontra pojazd”. Genezą tych działań jest podniesienie bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Dzisiaj od wczesnych godzin porannych do godz. 22:00 policjanci z Referatu Ruchu Drogowego w Kamiennej Górze po raz kolejny, chcąc zapewnić należyty poziom bezpieczeństwa w trosce o pieszych, jak też samych kierujących, przeprowadzają cyklicznie na terenie podległym tutejszej Komendzie zintensyfikowane działania kontrolne pod krypt. „Pieszy kontra pojazd”. Niestety pomimo podejmowanych przez Policję wielu działań profilaktycznych i edukacyjnych w tym zakresie to przejścia dla pieszych są ciągle miejscami niebezpiecznymi, a przecież w swej istocie gwarantować powinny uczestnikom ruchu bezpieczne przekroczenie jezdni. Dlatego w ramach różnego rodzaju działań przeprowadzanych przez policjantów, w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa nie chronionych uczestników ruchu, mundurowi zwracają szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też bacznie przyglądają się zachowaniom samych pieszych.

Nadzorem objęte zostaną miejsca, które są szczególnie niebezpieczne, np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych.

Nasza akcja to swoistego rodzaju apel do uczestników ruchu drogowego aby w szczególności na przejściach dla pieszych i w ich pobliżu zwiększyli swoją uwagę i faktycznie zachowali szczególną ostrożność. Chcemy aby piesi podczas przekraczania jezdni, bez względu na posiadane pierwszeństwo, pamiętali o obserwacji pojazdów. Liczymy też na to,że kierujący pojazdami widząc znak informacyjny o przejściu dla pieszych, zgodnie z przepisem zmniejszą prędkość a zwiększą uwagę.

Apelujemy do pieszych, aby zastanowili się czy kierowcy mogą ich dostrzec i czy wejście na jezdnie jest w tym momencie bezpieczne. Natomiast kierujący muszą pamiętać, że w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych muszą zachowywać się szczególnie ostrożnie.

Źródło: Policja Kamiennogórska. Więcej komunikatów w tagach policja.

Zobacz inne

Leave a Comment