Zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, czyli ROADPOL Safety Days

Kamiennogórscy policjanci biorą udział w ogólnopolskich działaniach, które mają na celu zgodnie z wizją ZERO (idealistyczna wersja bezpieczeństwa w ruchu drogowym) ograniczyć liczbę ofiar na drogach.

ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) to działania policji, których celem jest przede wszystkim promowanie bezpiecznego zachowania oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Ten termin odnosi się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze tak, aby zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych do zera. Realizacja tego zadania, które spoczywa na barkach policjantów, odbywa się poprzez zwiększoną ilość działań profilaktycznych i edukacyjnych.

Podczas ROADPOL Safety Days policjanci z każdego rejonu Polski poprzez działania edukacyjno-profilaktyczne oraz wzmożone kontrole drogowe realizują założenia wspomnianej wizji.

Źródło: KPP Kamienna Góra.
Więcej komunikatów w kategorii Policja.

Share

Zobacz inne