Wycinka w Kalwarii Krzeszowskiej

Mieszkaniec powiatu kamiennogórskiego alarmuje o wycince drzew w okolicy Kalwarii Krzeszowskiej.

Została wycięta m.in. wielka stara lipa, znajdująca się przy Stacji IX, kaplicy zwyczajowo nazywanej Ciemnicą.

AKTUALIZACJA (środa, 6 grudnia)

Nadleśnictwo Kamienna Góra odniosło się do zaniepokojonego czytelnika, który alarmował o wycince drzew w okolicy Kalwarii Krzeszowskiej i wyciętej wielkiej lipy, znajdującej się przy Stacji IX.

Nadleśnictwo Kamienna Góra informuje, że:

– nie prowadzi wycinki drzew na terenie Kalwarii Krzeszowskiej, jedynym usuniętym drzewem jest lipa drobnolistna rosnąca w sąsiedztwie kaplicy Dom Kajfasza;

– bezpośrednią przyczyną wycięcia tej lipy był jej fatalny stan zdrowotny zagrażający zarówno zabytkowej kaplicy, jak i osobom, które licznie odwiedzają ten teren;

– drzewo to było poddawane wielokrotnym lustracjom, niestety wyniki tych oględzin potwierdzały gwałtownie pogarszający się stan zdrowotny lipy drobnolistnej;

– w tym roku Gmina Kamienna Góra wydała decyzję pozwalającą na usunięcie drzewa, lustracja z września tego roku zawiera informacje o mocnym porażeniu grzybowym, uschnięciu ponad 50% korony i głębokich spękaniach wzdłuż pnia;

– o sprawie był powiadomiony Wojewódzki Konserwator Zabytków;

– drzewo nie było pomnikiem przyrody, uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra z 2022 roku ze względu na utratę wartości przyrodniczych i stwarzanie zagrożenia zostało pozbawiono tego statusu;

– przed przystąpieniem do prac odbyła się lustracja drzewa pod kątem występowania gatunków chronionych i gniazd ptasich;

– fragment pnia został przewieziony do naszego ośrodka edukacyjnego, będzie eksponatem pokazującym rolę drewna martwego;

– w przyszłym roku planujemy posadzić sadzonki lipy w okolicy kaplicy;

– załączone zdjęcia przedstawiające stan pnia i jeden z odłamanych konarów.

Share

Zobacz inne