Wspólne kontrole policji i opieki społecznej na terenie gminy Marciszów

Funkcjonariusze posterunku policji w Marciszowie oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marciszowie prowadzili kontrole pustostanów na terenie gminy.

Osoby bezdomne często z udzielanej pomocy nie chcą korzystać. Często nie mają świadomości zagrożenia, jakie czeka ich, kiedy zostaną w swoich koczowiskach”. Taki stan rzeczy stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia tych ludzi. Statystyki wskazują, że pomimo podejmowanych przez wiele instytucji, w tym także przez policję, działań ochronnych, każdego roku odnotowywane są przypadki zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu.

Apelujemy więc do wszystkich mieszkańców powiatu kamiennogórskiego o zwracanie uwagi na przypadkowo spotkane osoby, które mogą stać się ofiarami niskich temperatur. Zwracajmy szczególną uwagę na osoby starsze, bezdomne, nietrzeźwe. Od naszej wrażliwości często zależy ich życie. O każdej niepokojącej sytuacji informujmy służby ratownicze, dzwoniąc pod telefon alarmowy 112.

Źródło:  Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze.

Więcej komunikatów w kategorii Policja.

Zobacz inne

Leave a Comment