Oddają krew w Kamiennej Górze

Przypominamy, że w Kamiennej Górze co poniedziałek na rynku staje specjalistyczny autobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu (9:00 do 13:00).

Możesz zostać krwiodawcą jeśli:

  • masz 18-65 lat i masz przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem
  • masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50kg)
  • nie chorowałeś/chorowałaś na żółtaczkę, kiłę, łuszczycę, cukrzycę
  • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego, zabiegów endoskopowych, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała
  • nie masz ciężkich chorób układu krążenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego, moczowego.

Zobacz inne

Leave a Comment