Nad kamiennogórskim zalewem gniazdują perkozy

Na brzegu kamiennogórskiego zalewu zostało ustawione ogrodzenie, które ma ochronić gniazdo perkozów. Przypominamy, że perkoz dwuczubaty to typowy przedstawiciel rodziny perkozów. Gniazda zakładają w maju i czerwcu. W Polsce odbywają lęgi tylko jeden raz w roku. Ptak jest gatunkiem chronionym, jednak jego liczebność wzrasta na niektórych obszarach.

Zobacz inne

Leave a Comment