LXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

We wtorek, 27 lutego 2024 roku o godz. 14 w sali konferencyjnej Starostwa w Kamiennej Górze odbędzie się LXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Porządek obrad: 1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia. 3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad. 4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym. 6. Bezpieczeństwo na terenie powiatu kamiennogórskiego: − informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze, − informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, − informacja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych … Czytaj dalej LXV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego