Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim Państwu serdeczne podziękowania za pracę, poświęcenie i gotowość niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Życzę, aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji, a nagrodą za trud i wysiłek niech będzie szacunek i wdzięczność osób, którym pomagacie. Szczególne podziękowania kieruję do kierownictwa i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy w Marciszowie.

Wójt Gminy Marciszów
Wiesław Cepielik

Zobacz inne

Leave a Comment