Zwiedzili Podziemną Trasę Turystyczną „Projekt Arado”

Uczniowie klasy VIIa Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się dzisiaj (wtorek, 10 maja) na zwiedzenie Podziemnej Trasy Turystycznej „Projekt Arado”, aktywnie włączając się w „Cykl wycieczek edukacyjnych do centrów edukacji ekologicznej oraz wycieczek popularnych rozwijających zainteresowania krajoznawczo-przyrodnicze młodych mieszkańców Kamiennej Góry”, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz „Projekt Arado – zaginione laboratorium Hitlera”, które od kilku lat aktywnie współpracuje z kamiennogórskim Oddziałem PTSM, a które wspiera finansowo Gmina Miejska Kamienna Góra.

Opiekę nad uczestnikami podziemnej wyprawy sprawowali Joanna Bodzek – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego.

Niebawem więcej szczegółów.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment