ZSZiO w Kamiennej Górze realizuje kolejny projekt

W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze realizowany jest projekt „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Powiecie Kamiennogórskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020; Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW’’

Szkoła w ramach projektu otrzymała doposażenie pracowni: druku, ślusarskiej, aplikacji internetowych, lokalnych sieci komputerowych, komunikacji w języku obcym, gastronomicznej, żywienia i obsługi gości.

Wsparciem w ramach Projektu zostali objęci uczniowie Technikum, Szkoły Branżowej I stopnia oraz nauczyciele ZSZiO.

Uczniowie Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia  biorą udział w następujących kursach:

 1. Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
 2. Prowadzenie obsługi biura- zadanie zrealizowane 20 uczniów ukończyło szkolenie i zdało egzamin z wynikiem pozytywnym
 3. Tworzenie witryn internetowych – zadanie w realizacji
 4. Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D-zadanie w realizacji
 5. Montowanie stolarki budowlanej
 6. Projektowanie grafiki komputerowej

Nauczyciele uczestniczą w kursach  z zakresu:

 1. Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych
 2. Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)
 3. Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
  – zadanie w realizacji
 4. Prowadzenie obsługi biura-zadanie zrealizowane
 5. Tworzenie witryn internetowych
 6. Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
 7. Montowanie stolarki budowlanej

60 uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia w ramach zadań projektowych będzie uczestniczyło w stażach wakacyjnych u pracodawców z terenu powiatu kamiennogórskiego.

Dyrektor ZSZiO mgr Mariola Jaciuk
Szkolny koordynator projektu mgr Adrianna Gęborys

Share

Zobacz również

Leave a Reply