Zostań Terytorialsem

Od 27 września 2019 roku trwa proces formowania 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej ze stałym rejonem odpowiedzialności obejmującym całe województwo dolnośląskie.

Służba w 16 DBOT jest dobrowolna, kierowana do osób, które chcą pogodzić życie rodzinne i zawodowe ze służbą Ojczyźnie. Wojska Obrony Terytorialnej opierają swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami.

O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

O służbę w WOT może ubiegać się każdy, kto jest zdolny do czynnej służby wojskowej na podstawie orzeczenia właściwej wojskowej komisji lekarskiej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony, o pełnienie służby w WOT może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:
– posiada obywatelstwo polskie;
– jest pełnoletnia;
– posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
– jest niekarana;
– nie pełni innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiada przydziału kryzysowego.

Kryterium wiekowe:
– 18 – 63 lata dla oficerów i podoficerów;
– 18 – 55 lat dla szeregowych.

KALENDARZ SZKOLEŃ W 2020 ROKU:

Podstawowe (jeśli nigdy nie byłeś w wojsku):
3 – 18 lipca
12 – 27 września
27 listopada – 12 grudnia

Szkolenie wyrównawcze (dla rezerwistów):
11 – 18 lipca
20 – 27 września
5 – 12 grudnia

Dla kandydatów, którzy nie mają możliwości uczestnictwa w szkoleniu podstawowym w trybie ciągłym istnieje możliwość odbycia szkolenia w trakcie 8 weekendów.
Zainteresowanych służbą w 16 DBOT prosimy o zgłaszanie się do WKU na dwa miesiące przed wybranym terminem.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami informacyjnymi:

Plakat
Infografika
Ulotka
Plecak korzyści

Share

Zobacz inne

Leave a Comment