Zostań policjantem

Jeżeli jesteś zainteresowany służbą w policji, a nie wiesz jakie są wymagania kwalifikacyjne – skontaktuj się z Wydziałem Doboru i Szkolenia KWP we Wrocławiu. Możesz to zrobić również za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się stronie dolnośląskiej policji. Tam uzyskasz odpowiedź na wszystkie pytania oraz umówisz się na spotkanie z Komendantem miejskim lub powiatowym policji.

NAJBLIŻSZE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
7 listopada 2019 r.
30 grudnia 2019 r.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający  co  najmniej  średnie  wykształcenie; 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

PO WSTĄPIENIU DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻESZ:

 • uzyskać tytuł licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestniczyć w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestniczyć w kursach językowych np. z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskać nowe uprawnienia i kwalifikacje: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia
przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (KLIKNIJ)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały      dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.    

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w:

 • Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Połbina 1
 • Wydziale Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Podwale 31/33,
 • siedzibach komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego (KLIKNIJ).

Dokumenty można składać w dowolnym terminie, w dni robocze.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

 • Test wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego (KLIKNIJ)
 • Test sprawności fizycznej (KLIKNIJ)
 • Test psychologiczny (KLIKNIJ)
 • Rozmowa kwalifikacyjna (KLIKNIJ)
 • Ustalenie przez komisję lekarską  zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji (KLIKNIJ)
 • Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych (KLIKNIJ)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie  Ministra Spraw  Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 ze zm.).

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 • podczas spotkania z kierownictwem komendy, w której chcesz służyć. Umów się na takie spotkanie wypełniając  FORMULARZ KONTAKTOWY (KLIKNIJ)
 • osobiście w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1
 • w specjalnie zorganizowane DNI OTWARTE DLA KANDYDATA (KLIKNIJ)
 • w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego (KLIKNIJ)
 • pod numerami telefonu: 

tel. (71) 340-40-44
tel. (71) 340-34-47
tel. (71) 340-48-56
tel. (71) 340-35-08

FILMY PREZENTUJĄCY PRACĘ DOLNOŚLĄSKIEJ POLICJI 

Źródło: Policja Kamiennogórska

Więcej policyjnych komunikatów prasowych w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment