Zniszczenie Czadrowa przez Husytów

Przypominamy, że w 2016 roku przypada okrągła rocznica zniszczenia Czadrowa.

Czadrów należy do najstarszych wsi w okolicy Kamiennej Góry. Będąc bardzo małą osadą, położoną między takimi ośrodkami kultury jak Kamienna Góra (Landeshut) i Krzeszów (Grüssau) ściśle dzielił ich losy.

Jednym z wątków nawiązujący do historii naszego sołectwa jest jego zniszczenie przez husytów.

Czadrów (Zider) już w 1292 roku został darowany przez księcia Bolka I Surowego świeżo osiadłym w Krzeszowie cystersom. Od tego momentu, aż do kasaty dóbr klasztornych w 1810 roku, Czadrów należał do cystersów krzeszowskich.

W latach 1419-1436 trwały wojny husyckie toczone pomiędzy husytami a Luksemburgami w Królestwie Czech. Były one prowadzone przez czeskich husytów przeciwko krucjatom organizowanym przez cesarza Zygmunta Luksemburskiego przy poparciu papiestwa.

Husycyzm jako ruch religijny i polityczny zapoczątkowany przez Jana Husa obejmował swoim zasięgiem głównie Czechy. Próbowano go jednak zaszczepić w innych Krajach Korony Świętego Wacława oraz w Niemczech i w Królestwie Polskim.

W 1426 roku oddziały husyckie zaatakowały Kamienną Górę. Po zaciętej walce i nieudanej próbie zdobycia miasta odstąpiono od dalszego oblężenia. Pomimo że Kamienna Góra się obroniła, poniosła spore szkody od ognia. Wracając spod Kamiennej Góry, dokonano zniszczenia Czadrowa, spalono klasztor w Krzeszowie i zamordowano około 70 mnichów. Podczas tego zdarzenia Opactwo doznało wielu zniszczeń a wraz z nim Czadrów, który leżąc w bezpośrednim sąsiedztwie klasztoru, ściśle dzielił jego losy.

Wszystkie materiały, jakie uda się znaleźć na temat Czadrowa, zamieszczamy w tagach historia.

80281

Share

Zobacz inne

Leave a Comment