Zmieniono termin składania oświadczeń majątkowych

Do 31 maja br. został wydłużony termin składania oświadczeń majątkowych. Odpowiedni zapis znalazł się w obowiązującej od wtorku ustawie o przeciwdziałaniu COVID-19. Dotychczas termin na złożenie oświadczenia upływał z końcem kwietnia.

Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym.

Zobacz inne

Leave a Comment