Zmiany w systemie zagospodarowania odpadów w Kamiennej Górze

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 roku w Kamiennej Górze zmienił się sposób składania deklaracji śmieciowych. Zmieniła się też wysokość miesięcznej opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zmiana w sposobie składania deklaracji dotyczy mieszkańców budynków wielorodzinnych. Dotychczas indywidualnie deklarowali oni liczbę osób zamieszkujących poszczególne lokale i sposób zagospodarowania odpadów komunalnych.

Od nowego roku deklaracje w imieniu mieszkańców będą składali: zarządcy budynków, spółdzielnie mieszkaniowe lub zarządy wspólnot w przypadku nieruchomości zarządzających się samodzielnie.

Te zmiany na razie nie dotyczą mieszkańców budynków zarządzanych przez kamiennogórską Spółkę Mieszkaniową. Dla nich sposób składania deklaracji zmieni się od 1 lipca 2020 r.

Urząd Miejski w Kamiennej Górze apeluje do mieszkańców o rzetelne przedkładanie zarządcom informacji, na temat liczby osób faktycznie zamieszkujących w poszczególnych lokalach.

Jednocześnie informujemy o obowiązku uregulowania wszelkich należności z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałymi do 31 grudnia 2019 r. na dotychczasowe indywidualne numery rachunków bankowych.

To niejedyna zmiana w systemie zagospodarowania odpadów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła podwyżki cen w całej Polsce. Rada miasta w Kamiennej Górze na ostatniej sesji podjęła uchwałę o nowej stawce. Od 1 stycznia miesięczna opłata będzie wynosiła 20 zł od osoby.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych będą mogli obniżyć tę stawkę o 2 zł, w przypadku zadeklarowania korzystania z ogrodowego kompostownika.

Nowe ogólnopolskie przepisy nakładają też na mieszkańców obowiązek segregowania odpadów. Osoby, które nie będą tego robiły, będą musiały uiścić karną opłatę w wysokości dwukrotności normalnej stawki, czyli 40 zł.

Nowa uchwała zmienia też zasady rozliczenia nieruchomości niezamieszkałych. Ich właściciele powinni złożyć w styczniu nowe deklaracje ze zmienionymi stawkami za pojemniki. Opłaty są niższe od dotychczasowych. Miesięczna stawka za pojemnik o pojemności 120 litrów wynosi 5,89 zł, za pojemnik 240-litrowy – 11,78 zł oraz 54 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów.

Zobacz inne

Leave a Comment