Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze

31 maja br. zostanie zakończona współpraca z zewnętrznym operatorem, który administrował Strefą Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze. Te obowiązki na co najmniej dwa lata przejmie Urząd Miasta, który chce uporządkować strefę, wymusić większą rotację pojazdów i zwiększyć dostępność miejsc parkingowych. Ceny i zasady parkowania nie ulegną zmianie.

Ogłoszono przetarg na dzierżawę i montaż 14 parkometrów. Zostaną one zamontowane w dotychczasowych lokalizacjach.

Plac Wolności
Stara
Parkowa (2 szt.)
Krótka
Młyńska
Browarowa (2 szt.)
Łużycka
Plac Grunwaldzki
Słoneczna
Broniewskiego
Sienkiewicza
Księcia Bolka I

Zwycięzca przetargu będzie także musiał dostarczyć mobilny terminal do kontroli poboru opłat, oprogramowanie do zdalnego i stacjonarnego zarządzania strefą oraz przeszkolić pracowników magistratu w posługiwaniu się tym systemem. Przetarg obejmuje także serwis urządzeń. Na oferty miasto czeka do 30 kwietnia 2020 r. Dokumenty do pobrania w BIP.

Ceny za postój w strefie pozostają bez zmian:
za pierwsze pół godziny parkowania (minimalna opłata) – 1 zł
za pierwszą godzinę parkowania – 2 zł
za drugą godzinę parkowania – 2,40 zł
za trzecią godzinę parkowania – 2,80 zł
za czwartą i następną godzinę parkowania – 2 zł
abonament na okaziciela – 110 zł
abonament dla mieszkańca – 20 zł

Opłaty są pobierane w dni powszednie w godzinach od 9 do 17. Można ich dokonywać gotówką lub za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment