Zmiany organizacji pracy w PCZ

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 zachodzi potrzeba podjęcia od dnia 10 listopada 2021 roku zmian organizacyjnych w pracy szpitala:

1. Karty informacyjne, wyniki badań i inne dokumenty będą wydawane w budynku portierni przy wejściu głównym do szpitala w dni robocze w godzinach 11:00 – 13:00.

2. Rejestracji do poradni, pracowni lub gabinetów diagnostycznych można dokonywać tylko telefonicznie pod nr telefonów:

a) podstawowa opieka zdrowotna – 75 744 9205
b) poradnie specjalistyczne:

– kardiologiczna – 512 241 472
– poradnia chirurgiczna – 75 744 9233 oraz 75 744 9287
– poradnia gastroenterologiczna – 75 744 9220
– poradnia ginekologiczno-położnicza – 75 744 9252 oraz 75 744 9253

c) pracownia endoskopii (gastroskopia, kolonoskopia) – 75 744 9220;
d) pracownia USG – 75 744 9233, 75 744 9287 oraz 75 744 9214;
e) punkt pobrań wymazów – 797 906 783;
f) punkt szczepień powszechnych – 75 744 9274 oraz 512 100 709.

3. Prosimy przestrzegać godzin rejestracji umówionej wizyty w celu realizacji świadczenia w ramach POZ, poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych.

4. Korzystać z realizacji usług medycznych w trybie teleporady – dotyczy pacjentów zaopatrywanych w POZ. Ostateczną decyzję o trybie usługi medycznej i porady podejmuje lekarz.

5. Zostają utrzymane ograniczenia odwiedzin w oddziałach szpitalnych oraz zakaz wchodzenia osób postronnych na teren szpitala.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment