Zmiana proboszcza w krzeszowskim sanktuarium

W Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie doszło do zmiany proboszcza. Księdza Mariana Kopko, który tą funkcję sprawował od 25 czerwca 2008 roku, zastąpił Ksiądz Łukasz Langenfeld, pełniący dotychczas funkcję proboszcza w Nowej Wsi Grodziskiej.

W piątek, 24 maja 2024 roku Ks. Łukasz Langenfeld został mianowany proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie, kustoszem sanktuariów diecezjalnych pw. Matki Bożej Łaskawej oraz pw. św. Józefa, a także prezesem Fundacji Europejska Perła Baroku.

Ksiądz doktor Łukasz Langenfeld przyszedł na świat 20 kwietnia 1980 roku w Lubinie. Wychowywał się wraz z rodzicami i siostrami w Polkowicach. Tam ukończył Szkołę Podstawową oraz Liceum Ekonomiczne. Po zdaniu matury podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy, gdzie ukończył filozoficzno-teologiczne studia w Legnicy oraz na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, zdobywając tytuł magistra. Następnie kontynuował naukę i uzyskał stopień doktora teologii w zakresie historii Kościoła. Ksiądz Łukasz odbył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w biznesie oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

20 maja 2006 roku przyjął święcenia kapłańskie w katedrze legnickiej z rąk biskupa Stefana Cichego. W swojej posłudze duszpasterskiej pracował w dwóch zgorzeleckich parafiach, gdzie prowadził katechezę. Był wikariuszem w parafii pw. św. Mikołaja Biskupa we Wleniu, koło Jeleniej Góry, a także kapelanem Ośrodka Rehabilitacyjno-Opiekuńczego oraz Domu Pomocy Społecznej. Ponadto pełnił funkcję reprezentanta Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W latach 2012-2018 pracował jako wikariusz w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba w Lubaniu. Następnie, w latach 2018-2020, był wikariuszem w parafii pw. św. Maternusa Biskupa i Męczennika w Lubomierzu. Od 30 czerwca 2020 roku do 3 czerwca 2024 roku pełnił funkcję proboszcza parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Nowej Wsi Grodziskiej.

24 maja 2024 roku został mianowany proboszczem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie.

Foto nowego proboszcza użyczone

Zobacz inne