Zmiana organizacji ruchu w Krzeszowie

Urząd Gminy Kamienna Góra informuje, że wprowadza się nową organizację ruchu drogowego w centrum Krzeszowa tj. w obszarze ograniczonym drogami wewnętrznymi i ulicami: M. Brokoffa, ul. M. Willmanna, ul. Kalwaria, ul. Betlejemska w miejscowości Krzeszów, w związku ze zmianą stałej organizacji ruchu na parkingu.

Zwracamy uwagę, że wjazd na teren parkingu będzie obecnie odbywał się od strony ul. M. Willmanna, natomiast wyjazd z terenu parkingu może następować wyłącznie od strony ul. Kalwaria (odwrócenie dotychczasowego kierunku ruchu). Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku wjazdu na ul. Brokoffa od strony drogi powiatowej – ul. Betlejemskiej, wyjazd następuje wyłącznie od strony ul. Kalwaria.Całość tego obszaru ruchu drogowego stanowić będzie strefę zamieszkania, w której pierwszeństwo w ruchu drogowym mają piesi. Dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania wynosi 20 km/godz.

Jednocześnie na głównym parkingu zlikwidowano miejsca postojowe dla autobusów, które będą parkowały na bocznym parkingu (przy skrzyżowaniu dróg na Jawiszów, Lipienicę i Krzeszówek).

W załączonym pliku powyżej, została przedstawiona nowa organizacja ruchu drogowego. Szczegółowy plan dużej rozdzielczości dostępny w pliku PDF tutaj.Share

Zobacz inne

Leave a Comment