Zmarł ks. prałat Wolfgang Gottstein, honorowy obywatel Kamiennej Góry

Zmarł ks. prałat Wolfgang Gottstein, syn ziemi kamiennogórskiej, Honorowy Obywatel Kamiennej Góry. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Ulm w południowych Niemczech.

Ksiądz Wolfgang Gottstein urodził się w Kamiennej Górze, jednak jako dziecko w 1946 roku został wypędzony z tych ziem i osiadł w Stuttgarcie. Od 1976 r. blisko współpracował z kamiennogórskim prałatem Stanisławem Książkiem. Pośredniczył również w kontaktach pomiędzy obecnymi i dawnymi mieszkańcami miasta, których około 5 tysięcy mieszka w Wolfenbüttel i w jego okolicach. Ksiądz Gottstein współpracował również z kamiennogórskim towarzystwem „Liczyrzepa”.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kamienna Góra otrzymał 26 maja 1999 r. Nadała mu go Rada Miasta.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment