Zielony i aktywny Krzeszów

Stowarzyszenie Optymistów Krzeszowskich pod koniec ubiegłego roku złożyło do Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu w Lubawce wniosek o powierzenie grantu objętego Programem PROW na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, który decyzją Rady Nadzorczej LGD został zakwalifikowany do realizacji.

Podmiotem współpracującym w realizacji powyższego projektu jest Stowarzyszenie Brama Czadrowska, Szkoła Podstawowa w Krzeszowie oraz Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Krzeszowie.

Celem projektu jest m.in. wzrost wiedzy mieszkańców Krzeszowa na temat stanu środowiska i wpływu zmian klimatu na codzienne funkcjonowanie obszaru miejscowości i regionu, wzrost zaangażowania mieszkańców w działania adaptacyjne do zmian klimatu oraz zastosowanie innowacyjnego, pokazowego rozwiązania w zakresie gromadzenia wód deszczowych.

Pierwsze warsztaty pt. „Zielony Krzeszów i planowanie nasadzeń” odbędą się 11 kwietnia 2018 roku o godz. 17:00 w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Krzeszowie.

Drugie warsztaty pt. „Czyste powietrze” zaplanowano na 24 kwietnia 2018 roku o godz. 17:00 w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Krzeszowie.

Na przełomie maja i czerwca odbędą się również konkursy dla uczniów i ich rodziców oraz dorosłych, o których poinformujemy niebawem.

Aktualizacja 6 kwietnia 2018
Ze względu na wydłużające się procedury w Urzędzie Marszałkowskim, podane w powyższym ogłoszeniu terminy warsztatów muszą zostać przesunięte.
O ustalonych nowych terminach powiadomimy niebawem. Przepraszamy w imieniu koordynatorów projektu.Share

Zobacz inne

Leave a Comment