“Żegnałam płonącą Warszawę…” w Muzeum Tkactwa

W dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17.30  Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbędzie się spotkanie pt. „Żegnałam płonącą Warszawę…” – śladami wspomnień Alicji Pilewskiej. W hołdzie uczestnikom Powstania Warszawskiego została przygotowana prezentacja złożona z fragmentów filmów, reportaży, utworów poetyckich. Zostanie przedstawiona krótka biografia oraz wspomnienia Alicji Pilewskiej – uczestniczki wydarzeń sierpnia ’44.  Przypominamy, że o godz. 17:00 na rondzie przy ul. Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze mieszkańcy ponownie uczczą pamięć o powstańczym zrywie z 1 sierpnia 1944 roku, o czym informowaliśmy wcześniej.