Zebranie wiejskie w Czadrowie

Sołtys wsi Czadrów zawiadamia, że 24 stycznia (piątek) 2020 roku o godzinie 17:00 w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Czadrowie odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
3. Omówienie zadań do realizacji na 2020 rok
4. Sprawy różne
5. Zamknięcie zebrania

Share

Zobacz inne

Leave a Comment