Zebranie w sprawie mpzp

Dziś dnia 16.06.2015 roku w świetlicy w Czadrowie odbyło się zapowiadane wcześniej zebranie wiejskie. Na spotkaniu zostały poruszone sprawy związane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czadrów.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami określającymi przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy dla konkretnego obszaru. W sytuacji, gdy nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inwestorzy realizują przedsięwzięcia budowlane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra, w tym sołectwa Czadrów trwa już od lipca 2009 r. Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu pięciokrotnie, w czasie ww wyłożeń przeprowadzano dyskusję publiczną. W ramach ww działań każdorazowo zainteresowane strony, które kwestionowały ustalenia przyjęte w projekcie planu mogły i wnosiły uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zaś wójt gminy rozstrzygał w sprawie ich uwzględnienia lub nie.

Podczas dzisiejszego spotkania, ze strony Gminy Kamienna Góra została zaproponowana kontynuacja prac planistycznych z powołaniem zespołu doradczego, składającego się z zainteresowanych mieszkańców naszego sołectwa. Kontrpropozycją była możliwość utworzenia planu zagospodarowania przestrzennego tylko dla obszarów rolnych znajdujących się w sołectwie Czadrów. Obszary rolne zaznaczone zostały brązową kratką na poniższej mapce.
Mapka została udostępniona dzięki uprzejmości Pani Agnieszki Damasiewicz z Gminy Kamienna Góra. Jeżeli nie wiesz, które są to tereny możesz porównać je z naszą mapą Sołectwa Czadrów.

Dzisiejsze spotkanie miało zachęcić do uczestnictwa w dyskusji publicznej i złożeniu uwag mieszkańców Czadrowa do projektu planu, który ostatecznie zatwierdza Rada Gminy Kamienna Góra.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment