Zawód – policjant, spotkanie w KPP w Kamiennej Górze

W Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze 26 marca 2018 r. w sali odpraw odbyło się spotkanie z uczniami ZSZiO z Kamiennej Góry dotyczące promocji służby w Policji. Oprócz funkcjonariuszy w spotkaniu brała udział starszy inspektor Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

Podczas zorganizowanego przez funkcjonariuszy spotkania z uczniami klasy o profilu Ochrona Życia i Zdrowia Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 29 Pułku Piechoty 2 Armii Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, dotyczących doboru do służby poruszana była tematyka dotycząca aspektów pełnienia służby w Policji. Poszczególne zagadnienia wyjaśniane były m.in. przez pracowników Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze oraz pracownika Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

Uwzględniając zainteresowanie przedmiotową problematyką ze strony uczniów szkół powiatu kamiennogórskiego a w szczególności o profilach klas mundurowych, należy sądzić, iż tego typu spotkania przyczynią się do zwiększenia liczby kandydatów do służby w Policji. Zainteresowani oglądali spoty reklamowe dotyczące służby w Policji oraz utrzymali ulotki z informacjami dotyczącymi przeprowadzanej kwalifikacji naboru do służby w Policji.

Służba w Policji daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach.

Źródło:
kamienna-gora.policja.gov.pl
asp.szt. Grzegorz Szewczyk

Więcej policyjnych komunikatów prasowych w tagach policja.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment