Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w Czadrowie

Dnia 25 września 2018 roku o godz. 19:30 w świetlicy w Czadrowie odbędzie się zebranie wiejskie. Podczas zebrania zostanie zatwierdzony fundusz sołecki na rok 2019 i poruszone sprawy różne dotyczące lokalnej społeczności.

Fundusz Sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców.Share

Zobacz inne

Leave a Comment