Zasady użytkowania drogi rowerowej

Przypominamy, że oddana do użytku droga rowerowa Czadrów-Krzeszów jest przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych.

Wykorzystana infrastruktura, która pozostała po zdemontowaniu szyn i podkładów kolejowych nie kwalifikowała się do wykorzystania na drogę pieszo-rowerową. Pierwszeństwo na drodze mają rowerzyści.

Pas ruchu dla rowerów został wydzielony namalowanymi białymi liniami. Linia pojedyncza ciągła oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią przez rowerzystów. Piesi powinni poruszać się poboczem.

Cały proces budowy dróg rowerowych w naszym regionie dostępny tylko na portalu Relacje Regionalne, w tagach ścieżka rowerowa.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment