Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

W związku z możliwą sytuacją zagrożenia radioaktywnego, miasto Kamienna Góra wyznaczyło punkty, w których w razie ogłoszenia sytuacji kryzysowej będą wydawane tabletki jodku potasu.

Wykaz punktów dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie miasta Kamienna Góra prezentuje załączona grafika.

Wydawanie tabletek będzie odbywać się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia z klasyfikacją poszczególnych grup ryzyka. Dlatego nie zaleca się przyjmowanie preparatu osobom dorosłym powyżej 60 roku życia z uwagi na możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych.

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach dystrybucji:

Przyjęcie preparatu jest dobrowolne;
Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia;
Wydawanie preparatów jest jednorazowe;
Dla dzieci preparat może otrzymać wyłącznie rodzic lub opiekun;
Zażycie preparatu jodowego należy podjąć poza punktem;
W przypadku osób niepełnosprawnych mających problem z przemieszczaniem się preparat może odebrać członek rodziny;
Każda osoba będzie mogła pobrać ulotkę dotyczącą produktu medycznego z punktu dystrybucji.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment