Zarzut przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy i niegospodarności dla Wójta Walimia

Zarzut przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i niegospodarności dla Wójta Walimia.

W dniu 3 kwietnia 2019 roku w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy ogłoszono Wójtowi Gminy Walim – Adamowi H. postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

Adam H. jest podejrzany o to, że w okresie od grudnia 2015 roku do stycznia 2016 roku w związku z realizacją przez Gminę Walim inwestycji polegającej na budowie infrastruktury bezprzewodowego internetu przekroczył swoje uprawnienia wybierając wykonawcę bez przeprowadzenia procedury przetargowej, następnie poświadczał nieprawdę w dokumentacji dotyczącej odbioru prac wskazując niezgodnie z rzeczywistością, iż całość prac została wykonana. Na podstawie potwierdzających nieprawdę dokumentów Wójt próbował rozliczyć otrzymaną na tę inwestycję dotację ze środków unijnych wysokości ponad 3,5 mln złotych.  Po przeprowadzonej kontroli przez dysponenta środków i ujawnieniu nieprawdziwości, Gmina Walim została zobowiązana do zwrotu otrzymanej dotacji.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Adam H. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Wobec podejrzanego zastosowano wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50.000 złotych.

Adamowi H. za zarzucany czyn grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Oprócz Adama H. zarzuty poświadczania nieprawdy w dokumentacji, w przedmiotowej sprawie, usłyszało dwóch innych uczestników procesu inwestycyjnego.

źródło: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy

Więcej prokuratorskich komunikatów prasowych w tagach prokuratura.

Share

Zobacz inne

Leave a Comment