Zarządzenie Wójta Gminy Marciszów

Zarządzenie Wójta Gminy Marciszów w sprawie wstrzymania bezpośredniej obsługi petenta Gminy Marciszów.

W związku z koniecznością ograniczenia bezpośredniego kontaktu międzyludzkiego z uwagi na realne zagrożenie zakażenia koronawirusem COVID-19 oraz ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego, Wójt Gminy Marciszów zarządza, co następuje:

  1. Z dniem 16 marca 2020 roku do odwołania ogranicza się bezpośrednią obsługę petenta w Urzędzie Gminy Marciszów poprzez Punkt Interesanta zlokalizowany na parterze budynku Urzędu.
  2. Zaleca się bieżącą obsługę interesantów poprzez kontakt telefoniczny i mailowy, a w przypadku szczególnym – podyktowanym pilną koniecznością osobistego załatwienia przez interesanta sprawy urzędowej, nie cierpiącej zwłoki, w budynku Urzędu Gminy Marciszów poprzez Punkt Interesanta, o którym mowa w §1. Dopuszczam możliwość bezpośredniej obsługi interesantów przez pracowników Urzędu, w Punkcie Interesanta, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu sposobu oraz terminu obsługi z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa higienicznego.

Zobacz inne

Leave a Comment